Some words selected from our dictionary:
SubjectChemistry, Winemaking
SubjectBottling
SubjectGrapevine disease
Afrikaans: enasie, rasperblaar
Xhosa: i-eneyishini
SubjectBiotechnology
Afrikaans: kariotipe
Xhosa: ikhromosomi-sicuku
rootstock component for grafting
noun
(Subject: Viticulture, Propagation)
cane parts used for grafting.
Afrikaans onderstokentloot
Xhosa ikeyini zokufakelela kwidiliya